Dodge Dakota Forums banner
1 - 2 of 2 Posts

· Registered
Joined
·
1 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Et ole ainoa. Yhä useammat vaihtavat alkuperäisten halogeenipolttimoiden tilalle ledit saadakseen siistimpää, tehokkaampaa ja valkoisempaa valoa. Led-polttimoilla on myös pidempi käyttöikä, ja nämä Osramin polttimot ovat laadukkaat ja tulevat 4 vuoden takuulla.
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top